زندگی رویایی

انیمیشن رویای غیرممکن ؟ تلنگریست به زنها و مردها برخی از اقایان طبق عادت پدران خود برای کارهای روزمره دست به سیاه و سفید نمیزنند و فقط از همسرشان انتظار دارند البته اکثر خانمها نیز طبق تجربیات مادرانشان انگارپذیرفته اند…

بارداری

اگر از روشهای طبیعی و غیرطبیعی جلوگیری از بارداری استفاده نشود، به شرط سلامت کامل زن و مرد بارداری اتفاق خواهد افتاد نکته بسیار مهم این که در زمان بارداری نیز نباید روابط عاطفی و جنسی زن و مرد حذف…