سندرم پیش از قاعدگی

در بسیاری از زنان قبل از شروع دوره قاعدگی نیز دردهای جسمانی و ناراحتی شدید روحی زندگی اجتماعی آنان را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد که این ویژگی به سندروم پیش از قاعدگی معروف است

زمان سندروم پیش از قاعدگی در افراد مختلف متفاوت است

در عده ای از زنان ۵ تا ۷ روز قبل از عادت ماهیانه آغاز می شود و باآغاز خونریزی پایان می یابد

در برخی دیگر ۱۴ روز قبل از عادت ماهیانه یعنی در زمان تخمک گذاری شروع می شود و تقریبا تا ۲ هفته یا تا شروع خونریزی به طول می انجامد

عده ای نیز با این ویژگی  از ۱۴ روز قبل از قاعدگی تا پایان زمان خونریزی یعنی حدودا ۳ هفته دست و پنجه نرم می کنند

اما در نوع چهارم این ویژگی در زمان تخمک گذاری یعنی همان ۱۴ روز قبل از قاعدگی شروع می شود و سپس از شدت آن کاسته می شود و نهایتا چند روز قبل از شروع خونریزی دوباره آغاز می شود

منبع

دیدگاهتان را بنویسید