آمپول تزريقي سه ماهه (DMPA)

آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات

 Depot Medroxy Progesterone Acetate 

توضیح روش  :

 DMPA  ، یک روش تزریقی پیشگیری از بارداری است. آمپول  DMPA حاوی ماده موثره دپومدروکسی پروژسترون استات بوده و سه ماه از بارداری پیشگیری می نماید. ارائه خدمت این روش توسط کارکنان بهداشتی دوره دیده، صورت می گیرد.  

مکانیسم عمل:

 1. جلوگیری از تخمک گذاری،
 2. دشوار نمودن رسیدن اسپرم به رحم از طریق افزایش غلظت ترشحات دهانه رحم،
 3. تاثیر بر مخاط داخلی رحم ( اندومتر)

اثربخشی:

      اثربخشی این روش در سال اول استفاده بیش از ۹۹٫۷% است.

آزمایش ها و معاینه های لازم   :

 1.  اندازه گیری و ثبت وزن در هر مراجعه  .
 2.  اندازه گیری و ثبت فشار خون (فشار خون کنترل شده   از موارد منع مصرف نسبی است. در پیگیری ها، فشارخون سالانه اندازه گیری شود و به   تغییر فشار خون دقت شود).  
 3.  انجام پاپ اسمیر (بر اساس دستورالعمل کشوری)
 4. اندازه گیری لیپوپروفایل (یکبار). اگر LDL پایه متقاضی خدمت از۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر بیشتر بوده و دو فاکتور خطر عروقی۲۰ و یا اختلالات نادر لیپیدی مانند FAMILIAL HYPER CHOLESTROLEMIA وجود داشته باشد، آغاز استفاده از روش توصیه نمی شود. سایت عشق ابدی
 5. کنترل سالانه لیپیدهای سرم.

توجه۱ : درصورت وجود پزشک در واحد ارایه خدمت در زمان اولین مراجعه، ویزیت پزشک همزمان با ارایه خدمت ضروری است. اگر انجام معاینه های فوق در اولین مراجعه ممکن نباشد، می توان اولین نوبت آمپول را تزریق کرد. پرسنل بهداشتی درمانی آموزش دیده قادر به انجام اولین تزریق بوده و باید به خاطر داشت که انجام معاینه های یادشده حداکثر تا سه ماه پس از تزریق اول ضرورت دارد.

توجه۲ انجام آزمایش های بندهای ۳ و ۴ و ۵ در ویزیت اول اجباری نیست. این آزمایش ها باید تا حداکثر سه ماه پس از اولین ویزیت انجام شود. 

برگشت باروری پس از قطع روش:

 1. ممکن است بازگشت باروری در کاربر DMPA پس از قطع استفاده از روش با تاخیر مواجه گردد‏، این تاخیر بطور معمول حدود ۹-۸ ماه پس از آخرین تزریق بطول می انجامد.
 2. تزریق DMPA ناباروری دایمی ایجاد نمی کند.
 3. اگر فرد نخواهد باردار شود و نیز مایل به ادامه استفاده از DMPA نباشد، علیرغم تاخیری که در بازگشت باروری با استفاده از DMPA پس از پایان مدت ۳ ماهه وجود دارد، باید از یک روش دیگر پیشگیری از بارداری استفاده نماید.

باورهای غلط

هورمون های تزریقی سبب نازایی دائم می شود

هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد روش تزریقی سبب نازایی می شود. در زنانی که از هورمون های تزریقی استفاده می کنند باز گشت قدرت باروری به طور متوسط حدود ۴ ماه بیشتر از آنان که از “قرص” ، آی یودی یا کاندوم استفاده می کرده اند طول می کشد  . مطالعات نشان می دهد که زنان اگر بخواهند ، بطور متوسط حدود ۱۰ ماه بعد از آخرین تزریق ” دپوپروورا ” حامله می شوند. مطالعه جدیدتر نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد زنانی که از روش هورمون های تزریقی ماهانه استفاده می کرده اند در یک سال اول بعد از قطع  روش ، حامله شده اند .

اگر زن در جریان استفاده از هورمون های تزریقی حامله شود جنین صدمه می بیند

چون هورمون های تزریقی در جلوگیری از حاملگی بسیار موثر است احتمال این که نطفه ای منعقد شود و سپس در معرض تزریق های بعدی قرار گیرد بسیار اندک است. تا کنون دلیلی بدست نیامده است که نشان دهد اگر تخمک زن بارور شود و رویان تشکیل گردد تزریق های بعدی برای رویان زیان آور باشد .

منبع

دیدگاهتان را بنویسید